Etusivu

Opetussuunnitelma

Kurssimuotoinen opetuksemme koostuu aktiivikursseista eli kymmenen oppitunnin (10 x 45 min) mittaisista oppikokonaisuuksista. Kerhojen toteutus vaihtelee koulun ja kohderyhmän mukaan siten, että kurssin tuntimäärä ja kesto ovat jokin seuraavista vaihtoehdoista: a) 10 x 45 minb) 8 x 1 hc) 6 x 1 h 15 min,  tai d) 5 x 1 h 30 min. Pyrimme järjestämään kurssit b-vaihtoehdolla, joka on havaittu parhaimmaksi alakoulujen shakkikerhoissa.

Torni pahassa pulassa Ensimmäiselle kurssillemme "Shakki 1 - Säännöt hanskaan ja pelaamaan!" ovat tervetulleita kaikki oppilaat. Kurssille ei vaadita mitään esitietoja, sillä shakin säännöt opitaan monipuolisten harjoitteiden avulla kerhotuntien aikana. Jo ennestään säännöt tunteville ei käy aika pitkäksi, sillä olemme laatineet kurssille paljon oheistehtäviä, joissa riittää mielenkiintoisia haasteita kaikille kurssilaisille. Kurssin shakillisena tavoitteena on tarjota kerholaisille hyvä perustietämys shakkipelistä ja sen säännöistä sekä tutustuttaa heidät hauskalla tavalla laudan koordinaatistoon ja nappuloiden ominaisuuksiin.

Kunkku ottaa osumaa Toiselle kurssillemme "Shakki 2 - Taktiikalla taituriksi!" voivat osallistua kaikki oppilaat, jotka osallistuivat ensimmäiselle kurssille tai joilla on muuten hyvä shakkisääntöjen tuntemus. Kurssin harjoitteet keskittyvät shakkipelin taktisiin teemoihin. Ne opettavat selkeiden ja monipuolisten esimerkkien avulla laskemaan jatkoja, hyökkäämään hienosti ja puolustamaan kekseliäästi sekä voittamaan nokkelasti vastustajan nappuloita ja matittamaan kuningasta.

Eri luonteiset nappulat Kolmas kurssimme "Shakki 3 - Suunnitellen superhyväksi!" keskittyy shakkistrategian perusteisiin ja suunnitelmalliseen pelaamiseen. Tämän kurssin esitietovaatimukseksi olemme ajatelleet Shakki 1 ja 2 -kurssien käymisen tai niitä vastaavan tietomäärän, sillä shakkistrategisten teemojen oppiminen vaatii tietämystä upseerien ominaisuuksista ja niiden välisistä voimasuhteista sekä taktisia valmiuksia, joita oppii edellisillä kursseilla. Kurssilla opitaan havainnollistavien esimerkkien avulla punnitsemaan suunnitelmien hyviä ja huonoja puolia sekä soveltamaan shakkistrategian oppeja kekseliäästi omissa peleissä.

Kurssit 1-3 käynyt kerholainen osaa shakin säännöt sekä shakkitaktiikan -ja strategian perusteet. Seuraava kehitysvaihe on syventää osaamista taktiikan ja strategian osa-alueilla ja oppia syvällisemmin avausvaiheeseen sekä keski- ja loppupeliin liittyviä teemoja. Jatkuvia kerhojamme varten olemme laatineet näistä teemoista oppimateriaaleja, joita tulee myöhemmin myös julkaistettavia kokonaisuuksia.

© Shakkilinna  |  info @ shakkilinna . fi | Tampere