Miksi Shakkia?


Shakissa voi toteuttaa itseään!
Jokainen meistä ajattelee omalla tavallaan, mikä näkyy shakissa siten, että eri ihmiset tekevät erilaisia ratkaisuja. Joku tykkää hyökätä, toinen puolustaa ja kolmas aina ensin estää vastustajan suunnitelmia. Shakissa on se mainio ominaisuus, että sitä voi pelata monella tavalla hyvin. Huippupelaajien välinen shakkipeli voi siis olla kuin tiedemiehen tutkimus, taiteilijan maalaus tai ottelu kahden henkisen kamppailijan välillä.

Shakin avulla oppii ajattelemaan!
Muistitieto on mainiota, mutta ajattelutaito aina parempaa! Shakki opettaa soveltamaan tietoja erilaisissa ja muuttuneissa tilanteissa. Muissa kehittävissä toimissa pystytään vain harvoin tarjoamaan kehittyville aivoille yhtä mielenkiintoisia, haastavia ja monipuolisia virikkeitä kuin shakkipelissä.

Shakki on hyvää vastapainoa tietokoneharrasteille
Moni viettää liikaa aikaa erilaisia tietokonepelejä pelaamalla, jolloin aidot sosiaaliset kontaktit jäävät vähäisiksi. Sosiaalisena otuksena ihminen kaipaa ympärilleen toisia ihmisiä. Siksi fyysisesti samassa tilassa kaverin kanssa pelaaminen on aina parempi kokemus kuin paraskaan sosiaalisen median kautta hoidettu yhteydenpito. Shakkiakin voi pelata netissä, mutta se on paljon parempaa oikeilla nappuloilla kaverin kanssa nokikkain. Pelin jälkeen käydään usein värikkäitä keskusteluja: “Miksi noin piti pelata?” ja “Huomasitkos tämän idean pelin aikana?”.

a

Shakki auttaa opiskeluissa ja muussa elämässä
Shakki opettaa oikean elämän kannalta tärkeitä ajattelutaitoja. Monesti meillä on ainakin kaksi tapaa toteuttaa suunnitelma, vähintään kaksi reittiä löytää perille, enemmän kuin kaksi tapaa hoitaa jokin tehtävä ja niin edelleen. Shakki antaa eväät vertailla eri vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia, mikä ohjaa tekemään hyviä päätöksiä kaikissa arkielämän tilanteissa.

Shakki kehittää muistia ja muuta oppimista
Shakilla saa numerot nöyräksi ja lauseet lentoon! Shakkilaudan äärellä tapahtuva visuaalinen oppiminen kehittää tehokkaasti muistia, mikä luonnollisesti auttaa kaikessa muussa oppimisessa. Näin esimerkiksi numeeriset ja verbaaliset kyvyt kehittyvät.

Shakki on hauskaa ja jännittävää!
Shakki on kuin henkistä karatea, jossa joustavin ja kekseliäin mieli vie voiton! Kaverin kanssa voi kamppailla ilman mustelmia, mutta silti jännittää: ehtiikö vastustaja hyökkäyksellä yllättää? Vain pelaamalla voi kokeilla, kuka on liikkeellä paremmalla idealla!

Shakki opettaa huomaavaisuuteen ja vastustajan kunnioittamiseen
Vaikka shakki voi olla armotonta henkistä kamppailua, niin siinä ei tule edes henkisiä mustelmia. Shakki on aina ollut herrasmiesmäinen peli, jossa hyvät käytöstavat ja vastustajan kunnioitus kuuluvat asiaan.

a

Shakki sopii kaikille
Shakki on mainio harraste myös yhteisöllisistä syistä, sillä shakki ei rajaa yhtään ihmisryhmää ulkopuolelle, vaan hyvin erilaiset ihmiset voivat kohdata toisensa tasaveroisina. Shakki tarjoaa haasteita ja onnistumisen tunteita jokaiselle riippumatta sukupuolesta, kyvyistä, urheilullisuudesta, iästä tai etnisestä taustasta.

Shakki antaa mahdollisuuden erilaisille oppijoille
Shakin avulla voi oppia eri tavalla samoja kykyjä kuin normaalissa koulutyössä, mikä tarjoaa vaihtoehtoisen tavan oppia. Koulutyötä tukevana harrastuksena shakki voi tarjota lahjakkaalle, mutta koulussa alisuorittavalle nuorelle lannistumisen sijaan keinon kehittää ajatteluaan, itsevarmuuttaan ja -tuntoaan. Shakkitehtävien ratkominen ja pelaaminen voi opettaa kuin koulukirja, mutta shakissa ei tarvitse päntätä pää punaisena. Positiiviset oppimiskokemukset shakin parissa auttavat oppilasta jatkossa varmasti myös muussa koulutyössä.

Shakki kehittää ongelmanratkaisutaitoja
Shakki kehittää ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä tehdä vaikeita ja abstrakteja päätöksiä itsenäisesti. Shakki asettaa oppilaan ratkaistavaksi jatkuvasti muuttuvia ongelmia, joita pelaaja pyrkii ratkaisemaan tiettyjä yleisiä periaatteita soveltaen. Valmiita tai ainoita oikeita ratkaisuja ei ole yleensä olemassa, samoin kuin ei myöskään oikeassa elämässä!

Shakki kehittää loogista ajattelukykyä
Shakkia pelatessaan oppilaat tekevät suunnitelmia sekä oppivat arvioimaan asemia ja siirtojensa seurauksia. Shakki opettaa ajattelemaan loogisesti ja tehokkaasti, tekemään tarkkoja ja nopeita ratkaisuja rajatussa ajassa. Samalla oppii, että päätöksillä ja teoilla on seurauksensa – niin shakissa kuin myös oikeassa elämässä.

Shakki kehittää luovaa ajattelua
Shakki kehittää kriittistä, luovaa ja originellia ajattelua. Jokainen peli ja asema ovat ainutlaatuisia, ja pelin sisällä on runsaasti tilaa myös luovuudelle ja uusille oivalluksille. Pelaajan on toteutettava omia suunnitelmiaan joustavasti ja niitä on muokattava vastustajan mahdollisuudet huomioon ottaen. Jokainen peli on ainutlaatuinen ja pelaaja voi itse luoda alati uusia ideoita ja johdattaa kenraalina joukkonsa taisteluun shakkilaudalla. Shakissa saa tehdä pieniä keksintöjä jokaisessa pelissä.

Shakki opettaa joustavien suunnitelmien tekoon
Pelaajan on toteutettava omia suunnitelmiaan joustavasti ja niitä on muokattava vastustajan mahdollisuudet huomioon ottaen. Suunnitelmien teossa auttavat tietyt pelaajan oppimat yleiset periaatteet, joita hänen on sovellettava kulloiseenkin tilanteeseen.

© Shakkilinna | info @ shakkilinna . fi