Kerhomateriaalit

oppimateriaalit

Shakkilinnan kerhomateriaalien ydinajatus on, että shakin oppimisen tulee olla hauskaa. Värikkäästi kuvitetut kerhovihkomme sisältävät monipuolisia tehtäviä ja harjoitteita sopivalla huumorilla ja kevennyksillä sävytettyinä. Se erottaa ne selkeästi perinteisistä – aikuisen näkökulmasta tehdyistä – shakkioppaista, joista koululaisten on liian helppoa olla kiinnostumatta. Oppimateriaalejamme voi ostaa Shakkikaupastamme.

Kaikissa materiaaleissamme on paljon eritasoisia tehtäviä ja harjoituksia, jotka takaavat onnistumisen elämyksiä ja sopivia haasteita eri kehitysvaiheissa oleville kerholaisille. Lähtökohtaisesti tehtävät ja harjoitukset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:

 1. Kynällä ratkottavat tehtävät.
 2. Pelattavat shakin osapelit ja harjoitukset.
 3. Kerhoryhmän kanssa yhdessä ratkottavat tehtävät ja tietovisat.

Shakkilinnan kerhovihkosarjassa on tällä hetkellä viisi erilaista vihkoa, jotka on listattu alla. Ne kaikki sisältävät 11 lukua ja 36 sivua. Näistä kolme ensimmäistä muodostavat jo hyvän kokonaisuuden säännöistä sekä perustaktiikoista ja strategisista periaatteista. Vihkot 4 ja 5 täydentävät ja laajentavat sekä taktisia että strategisia teemoja. Kerhovihkot on suunniteltu siten, että yhdessä vihkossa on riittävästi opetussisältöjä yhden lukukauden tarpeisiin viikottain kokoontuvalle kerholle (noin 15 kerhotuntia).

 • Säännöt hanskaan ja pelaamaan
 • Taktiikalla Taituriksi
 • Suunnittellen Superhyväksi
 • Taktiikan taiat & strategian salat
 • Taktiikan taiat & strategian salat II

Kerhovihkoja voidaan käyttää monella eri tavalla, joko etenemällä listan järjestyksessä tai valitsemalla kerhovihkojen käytön kerhoryhmän lähtötason mukaan tai sen mukaan, onko kerhoryhmän taitotaso heterogeeninen vai ei. Vihkot 4 ja 5 sisältävät sellaisia tehtäviä, että ne soveltuvat hyvin heterogeeniselle kerhoryhmälle. Näihin vihkoihin ei ole kuitenkaan opettajan opasta, ja siksi shakkitasoltaan vaatimattomampia kerho-ohjaajia kehotetaan käyttämään listan kolmea ensimmäistä vihkoa.

Säännöt hanskaan ja pelaamaan aloittaa aivan shakin perusteista, joten se on suunniteltu käytettäväksi kerhossa, jossa suuri osa kerholaisista ei vielä tunne shakin sääntöjä. Vihkon tehtävä- ja harjoituskokonaisuus on suunniteltu kuitenkin niin, että myös shakkia pelanneet löytävät vihkosta mielenkiintoista tekemistä. Vihkon sisältö etenee siten, että ensin tutustutaan lautaan ja nappuloihin, sitten opetellaan jokaisen nappulan liikkeet sekä erikoissäännöt. Lisäksi materiaalissa käsitellään nappuloiden voimasuhteet ja avauspelaamisen periaatteet. Luku 11 sisältää kaksi oppeja kertaavaa tietovisaa. Extrat-luku sisältää lukuihin 1-10 liittyviä lisätehtäviä sekä pelattavia harjoituksia. Tästä materiaalista on myös opettajan opas, jonka avulla shakkikerhon ohjaaminen onnistuu vaatimattomallakin shakkitaustalla. Opettajan opas sisältää kuhunkin lukuun tuntisuunnitelman, tehtävien oikeat vastaukset sekä lisäkysymyksiä ja pedagogisia vinkkejä opetukseen, joilla voi saada kerhotuntien sisällöstä mielenkiintoisemman ja monipuolisemman.

Säännöt hanskaan ja pelaamaan sisältö:

 1. Shakkilauta ja nappulat
 2. Torni ja lähetti
 3. Kuningatar ja ratsu
 4. Sotilas
 5. Kuningas, shakki ja matti
 6. Linnoitus ja pelin avaus
 7. Ohestalyönti
 8. Nappuloiden voimasuhteet
 9. Tasapeli
 10. Säännöt hanskassa
 11. Extrat

Taktiikalla Taituriksi kerhovihko tutustuttaa shakkipelin taktiseen ajatteluun, taktisiin teemoihin sekä tunnetuimpiin avausansoihin. Oppimateriaalin avulla kerholaiset oppivat hyökkäämään ja puolustamaan. Lisäksi opitaan shakkipelin taktiikkaan olennaisesti kuuluvat haarukat, kiinnitykset, varrastukset, paljastusshakit ja uhraukset. Lisäksi kerholaisia harjaannutetaan jatkojen laskennassa ja mattikuvioiden löytämisessä. Oppimateriaalin esitietovaatimuksena on shakkisääntöjen hallinta. Luku 11 sisältää oppeja kertaavan tietovisan. Extrat-luku sisältää siirtojen merkitsemisen opettelua sekä lukuihin 1-10 liittyviä lisätehtäviä. Tästä materiaalista on myös opettajan opas, jonka avulla shakkikerhon ohjaaminen onnistuu vaatimattomallakin shakkitaustalla.

Taktiikalla taituriksi sisältö:

 1. Taktiikan työkalut
 2. Nappuloiden yhteispeli
 3. Haarukka
 4. Varrastus
 5. Kiinnitys
 6. Paljastusshakki
 7. Siirtosarjat
 8. Uhraus
 9. Harhautus
 10. Taktiikan taituri
 11. Extrat

Suunnitellen Superhyväksi kerhovihko keskittyy shakkistrategian perusteisiin ja suunnitelmalliseen pelaamiseen. Asiasisällön ymmärtäminen vaatii sekä shakkisääntöjen tuntemuksen että shakkitaktiikan perusteiden hallinnan, sillä teemojen ymmärtäminen vaatii taktisia valmiuksia, ymmärrystä materiaalitilanteen merkityksestä ja tietämystä upseerien ominaisuuksista ja voimasuhteista. Luku 11 sisältää oppeja kertaavan tietovisan. Extrat-luku täydentää shakkimatin tekemiseen liittyvän viimeistelyvaiheen osaamista ja sisältää lukuihin 1-10 liittyviä lisätehtäviä ja harjoituksia. Tästä materiaalista on myös opettajan opas, jonka avulla shakkikerhon ohjaaminen onnistuu vaatimattomallakin shakkitaustalla.

Suunnitellen Superhyväksi sisältö:

 1. Suunnitelman teko
 2. Hyvä suunnitelma avauksessa
 3. Kuninkaasta shakkimatti
 4. Sotilaan korotus
 5. Nappuloiden vaihdot
 6. Sankarikuningas
 7. Vahvat ja heikot sotilaat
 8. Vahvat ja heikot upseerit
 9. Tornien voima
 10. Superhyvä suunnittelija
 11. Extrat

Taktiikan tait & strategian salat kerhovihko täydentää kerhovihkojen 2 ja 3 taktisia ja strategisia teemoja. Asiasisältö on rakennettu kuitenkin siten, että teemojen ymmärtäminen ei välttämättä vaadi esitietoja, mikäli kerhon opettaja osaa opettaa shakin säännöt ja perusteet vihkossa olevien tehtävien kautta. Täten vihko sopii myös kerhon ensimmäiseksi vihkoksi, jos kerholaisten taitotaso vaihtelee suuresti ja opettajalla on riittävät shakilliset ja pedagogiset valmiudet. Luku 11 sisältää oppeja kertaavan tietovisan. Extrat-luku täydentää tehtävillä taktisia ja strategisia teemoja, joita ei käsitellä omina lukuinaan. Extrat sisältää myös mielenkiintoisia pelattavia harjoituksia, jotka opettavat nappuloiden hallintaa ja suunnitelman tekemistä. Pelattavat harjoitukset mahdollistavat myös mukavaa vaihtelua kerhotunneille. Tästä materiaalista ei ole opettajan opasta.

Taktiikan tait & strategian salat sisältö:

 1. Taktiset uhat ja mahdollisuudet
 2. Vastustajan suunnitelmien estäminen
 3. Puolustustaktiikat
 4. Avauksen askeleet
 5. Linnoituksen murtaminen ja puolustus
 6. Tehoduot
 7. Hyvät ja huonot upseerit
 8. Ruutuhallinta
 9. Nappuloiden hallinta
 10. Suuri shakkivisa
 11. Extrat

Taktiikan tait & strategian salat II kerhovihkon idea on samantyyppinen kuin tätä edeltävän vihkon, jonka oppeja materiaalissa syvennetään ja laajennetaan. Esitietovaatimuksena voidaan minimissään pitää shakkisääntöjen hallitsemista, mutta mielellään myös perusteiden tuntemusta taktiikasta ja strategiasta. Vihkoa on loogisinta käyttää tätä edeltävän Taktiikan tait & strategian salat -vihkon jälkeen. Luku 11 sisältää oppeja kertaavan tietovisan ja extrat-luku täydentää ja laajentaa mielenkiintoisilla tehtävillä lukujen 1-10 teemoja. Extrat sisältävät myös monipuolisia ja hauskoja pelattavia harjoituksia, jotka opettavat nappuloiden hallintaa ja suunnitelman tekemistä. Pelattavat harjoitukset tuovat mukavaa vaihtelua kerhotunneille. Tästä materiaalista ei ole opettajan opasta.

Taktiikan tait & strategian salat II sisältö:

 1. Uhkausten hyödyntäminen
 2. Hyökkääjät ja puolustajat
 3. Ylikuormitus
 4. Suurempi uhkaus
 5. Tehokas avauspeli
 6. Upseerin tehon vahvistaminen
 7. Puolustuskilpi
 8. Ennakoiva puolustaminen
 9. Nappula ulkona pelistä
 10. Suuri shakkivisa
 11. Extrat

© Shakkilinna | info @ shakkilinna . fi