Opetussuunnitelma

Kurssimuotoisten kerhojemme toteutus vaihtelee koulun ja kohderyhmän mukaan siten, että kurssin tuntimäärä ja kesto ovat yleensä jokin seuraavista vaihtoehdoista: 1) 8 x 60 minuuttia,  2) 10 x 45 minuuttia,  Pyrimme järjestämään kurssit 1-vaihtoehdolla (60 min/kerhotunti), joka on havaittu parhaimmaksi kerhoajaksi alakoulujen shakkikerhoissa. Viikottaisten kerhotuntien määrä voidaan sopia myös koko koulun lukukauden kestäväksi, jolloin kerhon kesto on 15-18 kerhotuntia.

Torni pahassa pulassa

Ensimmäiselle kurssillemme “Shakki 1 – Säännöt hanskaan ja pelaamaan!” ovat tervetulleita kaikki oppilaat. Kurssille ei vaadita mitään esitietoja, sillä shakin säännöt opitaan monipuolisten harjoitteiden avulla kerhotuntien aikana. Jo ennestään säännöt tunteville ei käy aika pitkäksi, sillä olemme laatineet kurssille paljon oheistehtäviä ja pelattavia harjoituksia, joissa riittää mielenkiintoisia haasteita ja tekemistä kaikille koululaisille. Kurssin shakillisena tavoitteena on tarjota kerholaisille hyvä perustietämys shakkipelistä ja sen säännöistä sekä tutustuttaa heidät hauskalla tavalla laudan koordinaatistoon ja nappuloiden ominaisuuksiin.

Kunkku ottaa osumaa

Toiselle kurssillemme “Shakki 2 – Taktiikalla taituriksi!” voivat osallistua kaikki oppilaat, jotka osallistuivat ensimmäiselle kurssille tai joilla on muuten hyvä shakkisääntöjen tuntemus. Kurssin harjoitteet keskittyvät shakkipelin taktisiin teemoihin. Ne opettavat selkeiden ja monipuolisten esimerkkien avulla laskemaan jatkoja, hyökkäämään hienosti ja puolustamaan kekseliäästi sekä voittamaan nokkelasti vastustajan nappuloita ja matittamaan kuningasta.

Eri luonteiset nappulat

Kolmas kurssimme “Shakki 3 – Suunnitellen superhyväksi!” keskittyy shakkistrategian perusteisiin ja suunnitelmalliseen pelaamiseen. Tämän kurssin esitietovaatimukseksi olemme ajatelleet Shakki 1 ja 2 -kurssien käymisen tai niitä vastaavan tietomäärän, sillä shakkistrategisten teemojen oppiminen vaatii tietämystä upseerien ominaisuuksista ja niiden välisistä voimasuhteista sekä taktisia valmiuksia, joita oppii edellisillä kursseilla. Kurssilla opitaan havainnollistavien esimerkkien avulla punnitsemaan suunnitelmien hyviä ja huonoja puolia sekä soveltamaan shakkistrategian oppeja kekseliäästi omissa peleissä.

Kurssit 1-3 käynyt kerholainen osaa shakin säännöt sekä shakkitaktiikan -ja strategian perusteet. Seuraava kehitysvaihe on syventää osaamista taktiikan ja strategian osa-alueilla ja oppia syvällisemmin avausvaiheeseen sekä keski- ja loppupeliin liittyviä teemoja. Jatkuvia kerhojamme varten olemme laatineet näistä teemoista oppimateriaaleja, joista tulee myöhemmin myös kerhovihkoiksi tehtäviä kokonaisuuksia.

© Shakkilinna | info @ shakkilinna . fi